Powered by Smartsupp

Obchodní podmínky

I. Kontaktní údaje prodávajícího

1. E-shop www.konoteka.cz provozuje společnost Dobrý Šaman, s.r.o.   

IČ: 21208379,  DIČ: CZ21208379, adresa: Pražská tř. 1230/18, České Budějovice, 370 04, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích spisovou značkou C 33946.

2. Telefon pro dotazy ke zboží a k objednávkám: +420 601 505 181

3. E-mail pro dotazy ke zboží a k objednávkám: info@konoteka.cz

4. E-mail na jednatele: info@konoteka.cz 

5. Kontaktní adresa a prodejna : KONOTÉKA s.r.o., Pražská tř. 1230/18, České Budějovice, 37004

6. Provozní doba: Po - Pá 9:00 - 17:30

 

II. Informace


1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží či poplatků spojených s platbou na dobírku.

2. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3. Obchodní podmínky platí pro objednání zboží nabízeného na webu www.konoteka.cz, či pro prodej zboží na veletrzích, festivalech apod., kde prodávající prodává pod značkou konoteka.cz

4. Zákazník může kontaktovat prodejce za účelem zjištění více informací o prodávaném zboží či pomoci s výběrem. Prodavajícího lze kontaktovat na emailu info@konoteka.cz , tel: + 420 601 506 849, nebo na webovém chatu. Náklady na komunikaci na straně zákazníka jsou v běžné výši dle poskytovatele. 

 

III. Cena a způsob platby


1. Cena za zboží je zákazníkovi dopředu známa. Na webovém rozhraní www.konoteka.cz  je u každého produktu uvedena jeho cena včetně DPH. Výsledná cena objednávky je součet cen produktů, které si kupující vybral a poplatků za způsob platby a způsob doručení. Všechny poplatky jsou kupujícímu známy předem a jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a vstupují do konečné ceny. Všechny ceny jsou včetně DPH.

2. Zákazník má v objednávkovém formuláři možnost zvolit způsob platby a způsob doručení. Pokud má způsob platby, či způsob doručení vliv na výslednou cenu, je výše poplatku v objednávkovém formuláři uvedena a poplatek vstupuje do konečné ceny.

3. Prodávající přijímá platbu na dobírku, platbu předem na účet, či platbu kartou u dopravce nebo na pobočkách dopravce. 

4. Přehled aktuálních možností platby a dopravy je zde: platba a doprava .

 

IV. Uzavření kupní smlouvy


1. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku objednání zboží přes obchodní formulář a akceptace obchodních podmínek kupujícím. Akceptaci obchodních podmínek provede kupující zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v objednávkovém formuláři. Objednávka je tímto platná a kupující se zavazuje k úhradě zboží. 

2. Prodávající má v případě nejasností právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně, či telefonicky.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který řádně nevyplnil objednávkový formulář.

4. Prodávají má právo odmítnou objednávku od kupujícího, má-li důvodné podezření, že kupující má v úmyslu nakládat ze zbožím v rozporu se zákony České republiky nebo zjistí-li, že osoba je mladší 18 let a kupuje zboží, které je prodejné až nad 18 let věku.

5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy do dvou dnů od přijetí objednávky, a to zejména pokud zjistí, že není schopen plně uspokojit objednávku od kupujícího, případně že zjistí, že kupující je osoba, která dříve porušila kupní smlouvu (např. nepřevzala objednané zboží), nebo nastanou-li okolnosti mající charakter vyšší moci a bránící uspokojení objednávky.

6. Jestliže prodávající odstupuje od kupní smlouvy, je povinen to kupujícímu neprodleně oznámit buď e-mailem nebo telefonicky a bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátit peníze, jestliže již kupující provedl platbu za objednávku.

7. Kupující nabývá majetkových a vlastnických práv ke zboží až v momentě doručení zboží a zároveň zaplacení celé kupní ceny zboží.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.

 

V. Darovací smlouva


1. V průběhu objednávky si zákazník může, v závislosti na hodnotě objednávky, do košíku přidat i dárek za 0 Kč. Přidáním dárku vzniká darovací smlouva.

2. Pokud si zákazník v průběhu objednávky do košíku dárek nepřidá, má se za to, že nemá o dárek zájem a nevzniká mu tak na jeho dodatečné poslání žádný nárok.

3. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní, případně se s prodávajícím domluví na vrácení zboží po této lhůtě, zaniká tím i darovací smlouva. V takovém případě je zákazník povinen vrátit i dárek. Neučiní-li tak, má prodejce právo zákazníkovi pokrátit vrácenou částku o prodejní cenu dárku.

 

VI. Doručování zboží


1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 10 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit, jak se k tomu zavázal při uzavření kupní smlouvy. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

2. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu na e-mail, který vyplnil v objednávce ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

4. Nepřevezme-li kupující objednané zboží, je prodávající oprávněn při další objednávce od kupujícího požadovat platbu předem, případně od kupní smlouvy odstoupit, viz IV. Uzavření kupní smlouvy, bod 5.

5. Zaslání zboží do zahraničí (vyjma Slovenka kam prodávající běžně zasílá) je možné po předchozí domluvě přes e-mail, nebo po telefonu. Pokud tak zákazník neučiní a objednává zboží do zahraničí rovnou bez předchozí domluvy, prodávající si vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí, případně objednávku odmítnout a od kupní smlouvy odstoupit. O navýšení ceny dopravy, bude kupující informován emailem ještě před odesláním zboží. Kupující má právo s cenou za dopravu do zahraničí nesouhlasit a od kupní smlouvy odstoupit.

6. Vyzvednutí na prodejně je možné, pokud zákazník vybere jako typ dopravy "vyzvednutí na prodejně". Prodejna Konotéka je na adrese Pražská 18, České Budejovice, vedle IGY centra. Vyzvednutí je možné 7 dnů od objednání, pak si prodávájící vyhrazuje právo objednávku stornovat. Vyzvednutí ve lhůtě delší než 7 dnů je možné po předchozí domluvě. 

 

VII. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

1. Není-li součástí smlouvy zboží ve smyslu § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej tedy není možné vrátit"), kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zákazník bude moct vrátit zboží pouze ve stavu, odpovídajícímu tomu, že se produktem seznámil. Produkt nesmí být poškozen, zašpiněn nebo jinak znehodnocen. 

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Odstoupení od smlouvy lze učinit jednoznačným prohlášením přes tyto kanály: e-mail, telefon nebo chat na webu. Je možné dát e-shopu vědět i přes sociální sítě, ale doporučujeme využít e-mail, kde je komunikace přehlednější. Prodávající potvrdí kupujícímu, že přijal odstoupení od smlouvy. 

4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

6. Je-li vrácené zboží zbožím ve smyslu § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej tedy není možné vrátit"), což jsou ze sortimentu prodávajícího zejména vaporizéry, není možné od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající nicméně umožňuje vrácení takového zboží do 20 dní od chvíle kdy je kupující převzal. Takovéto vrácení prodávající zpoplatní částkou 500 Kč. Tuto částku prodávající odečte od částky zaplacené kupujícím za vrácené zboží. Výše poplatku odráží výši nákladů za důkladné vyčištění, čas pracovníka e-shopu, dezinfekci a výměnu součástek tak, aby se toto zboží ( zejména vaporizéry) mohlo dále prodávat.

7. K odstoupení od smlouvy či vrácení zboží v bodě 6. není třeba zvláštního formuláře. Doporučený postup odstoupení od smlouvy a vrácení vaporizéru najdete zde: odstoupení od smlouvy. Peníze za vrácené zboží mínus poplatek za vrácené zboží odešle prodávající nejpozději do 14 dní od převzetí vráceného zboží.

 

VIII. Práva a povinnosti z vadného plnění


1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, odporuje předpisům, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i před smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

4. Během 12 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

5. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7. Prodávající odpovídá za vady projevené po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

8. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

9. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

10. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

11. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

12. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

13. U vybraného zboží, u kterého je to v popisu či v návodu uvedeno,  se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

 

IX. Vyřízení reklamace


1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Obchod lze kontaktovat na emailu, telefonu či na chatu. Postup pro reklamace je zde: reklamační řád.

2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

10. Doporučený postup reklamace zboží je k nahlédnutí v reklamačním řádu.

 

X. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení


1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

2.  Zpracování osobních údajů (telefonních čísel, e-mailových adres apod.) zákazníků pro účely přímého marketingu (při rozesílce obchodních sdělení, tzv. newslleterů) je zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení. Zákazník při nákupu na e-shopu konoteka.cz může odůvodněně očekávat, že mu prodávající může v budoucnu zaslat pomocí e-mailu obchodní sdělení.

3. Kupující může prodávajícímu sdělit, že si nepřeje zasílat obchodní sdělení, či chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy info@konoteka.cz, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

4. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než subjektům uvedeným v informacích o zpracování osobních údajů.

 

XI. Řešení sporů


1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

7. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

9. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

XII. Věrnostní systém 

1. Základní definice
1.1. Provozovatelem věrnostního programu je Dobrý Šaman s.r.o., IČ: 21208379  , se sídlem Pražská tř. 1230/18, České Budějovice 
1.2. Věrnostní program je automaticky dostupný pro všechny zákazníky. 
1.3. Věrnostní program je formou podpory pravidelně nakupujícím zákazníkům. Přístup k věrnostnímu programu je pouze přes webové rozhraní wwww.konoteka.cz
1.4. Předmětem věrnostního programu jsou body za nákupy a recenze produktů. Body nejsou směnitelné za peníze ani jiné než prodávajícím nabízené produkty. 

2. Platnost věrnostního programu
2.1. Věrnostní program začíná 23. listopadu 2022
2.2. Platnost věrnostního programu je neomezená.
2.3. Od 23.listopadu 2022 se načítají body za nové nákupy. Body nelze získat za nákupy provedené před tímto datem. Lze ale získat body za recenze produktů nakoupené v minulosti.

3. Povinnosti provozovatele
3.1. Provozovatel je povinen kupujícímu umožnit čerpání bodů
3.4. Provozovatel je povinen zajistit ochranu osobních údajů získaných v přímé souvislosti s provozem věrnostního programu.

4. Práva provozovatele
4.1. Měnit podmínky věrnostního programu i bez předchozího upozornění kupujícího.
4.2. Prodávající si dále vyhrazuje možnost věrnostní program kdykoliv ukončit a to i bez předchozího upozornění kupujícího.
4.3. Prodávající je oprávněn odečíst body z účtu kupujícího a to zejména pokud:
4.3.1. Bylo zakoupeno zboží s určitým počtem bodů, které zboží bylo následně vráceno provozovateli (v rámci reklamace, odstoupení od kupní smlouvy, nepřevzetí apod.)
4.3.2. Nastane podezření na porušování podmínek soutěže.
4.4. Připisovat body až po kompletní úhradě zakoupeného zboží nebo až v případě splnění všech podmínek, které bylo třeba pro získání splnit
4.5. Změnit cenu produktů, které lze za body získat
4.6. Měnit počet bodů za jednotlivé nákupy nebo recenze
4.7. Pokud uživatel vyčerpá body a následně bude zjištěno, že došlo k porušení podmínek věrnostního programu, vyhrazuje si prodávající právo od zákazníka požadovat tržní hodnotu zboží nebo služby ze dne, kdy byl produkt za body získán. Tuto hodnotu je kupující povinen zaplatit do 7 dnů od vystavení faktury.

5. Body
5.1 Body za nákup: 100 kč nákupu se rovná 1 bod, není dána minimální hranice nákupu pro zisk bodů 
5.2 Hodnocení hvězdami = 5 bodů, přínosná textová recenze = 20 bodů
5.3 Provozovatel si vyhrazuje právo schvalovat recenze a body udělit až po schválení  
5.4 Za přínosnou textovou recenzi se považuje taková, která obsahuje alespoň 10 slov a věnuje se popisu kladů a záporů produktu. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřidělit body za recenzi, která toto nesplňuje. 
5.5 Uplatnění bodů: 1 bod = 1kč na další nákup. Body lze uplatnit v košíku. Platnost bodů je neomezená. 
5.6 Body se nenačítají za nákup v kamenné prodejně Konotéka a nelze je tam ani uplatnit. Body však lze uplatnit při nákupu v e-shopu a vybrat si vyzvednutí na prodejně. 

6. Povinnosti kupujícího
6.1. Dodržovat podmínky věrnostního programu.
6.2. Využívat možností i podmínek věrnostního programu v souladu s dobrými mravy.
6.3. Informovat provozovatele o skutečnostech vedoucích k poškození kupujícího nebo provozovatele.
6.4. Sledovat změny podmínek věrnostního programu.
6.5. Nesnažit se nedovoleně obohatit na úkor provozovatele nebo na úkor jiných uživatelů.

7. Práva kupujícího
7.1. Kdykoliv účast ve věrnostním programu ukončit; získané body budou ztraceny.
7.2. Informovat o existenci věrnostního programu další osoby nebo subjekty.
7.3 Informovat se o stavu bodů ve svém účtu. 
7.3. Za získané body nakupovat produkty

8. Sankce
8.1. Při porušení podmínek věrnostního programu mohou být uživateli odebrané získané body
8.2. Při závažném porušení podmínek věrnostního programu může být kupující vyloučen z věrnostního programu.

10. Reklamace
10.1. Nepřipsání bodů nebo jejich odebrání je možné reklamovat na adrese julie.bilkova@konoteka.cz
10.2. Předměty získané za body je možné reklamovat.
10.3. Podmínky reklamačního řízení se řídí reklamačním řádem provozovatele.

XIII. Poskytování digitálního obsahu 

1. E-shop konoteka.cz prodává zboží s digitálními prvky. Jedná se o některé vaporizéry, které jsou od výroby vybaveny softwarem. 

2. Digitální obsah je poskytován jednorázově při koupi takového vaporizéru a není třeba jej aktualizovat. 

3. Na software ve vaporizéru platí stejná záruka jako na přístroj samotný. Viz body VIII. a IX. obchodních podmínek. 

4. K využití software ve vaporizéru není potřeba žádné další vybavení. 

5. Závada na sofware se po úspěšné reklamaci většinou řeší výměnou přístroje za nový. 

5. Některé vaporizéry lze ovládat přes aplikaci. Za aplikaci a její aktualizace ručí výrobce vaporizéru. Všechny vaporizéry jdou ovládat bez použití aplikace, jen tlačítky. Využití aplikace nepodmiňuje plnohodnotné použití vaporizéru. 

XIV. Recenze

XIV a. Recenze produktů

1. E-shop konoteka.cz používá na svém webu pouze recenze zákazníků, kteří po koupi vyplní recenzi na zakoupený produkt ve svém zákaznickém účtu. Recenze jsou přístupné zde k vyplnění: recenze. Schválené recenze se zobrazí pod jednotlivými produkty. 

2. Produkty je možné hodnotit po uplynutí doby 5 dní od zakoupení. Vždy lze hodnotit pouze skutečně zakoupené produkty, jiné systém nezobrazí. Hodnotit lze počtem hvězdiček nebo slovní recenzí. 

3. Recenze schvaluje pracovník e-shopu. Schvaluje pozitivní i negativní recenze a nemá možnost je nijak upravit. 

4. E-shop konoteka.cz si vyhrazuje právo odmítnou recenzi, která je nečitelná, vulgární nebo se netýká recenzovaného produktu. 

5. Recenze jsou provázány s věrnostním systémem e-shopu viz bod XII. 

XIV b. Recenze e-shopu

1. E-shop lze hodnotit na platformě heureka.cz, kde lze hodnotit pouze po provedeném nákupu. E-shop konoteka.cz nemá žádnou možnost editace nebo úpravy těchto hodnocení. 

2. E-shop mohou zákazníci hodnotit také na jiných platformách jako je Google, nebo v diskuzích. 

XV. Klíčivost semen

1. Většina semen vyžaduje ke klíčení stálou vlhkost. Příliš hluboký výsev nebo přemokření může přístup vzduchu omezit a tím zastavit klíčení. U všech druhů semen určuje narušení jejich vegetačního klidu právě vlhkost, u některých také teplota. Mnoho semen vyžaduje při klíčení určitou minimální teplotu, některé klíčí v širokém rozsahu teplot. I za dodržení ideálních podmínek může být klíčení semen nevyzpytatelné. I přes kvalitu a tradici vybraných semenných bank, příroda není nikdy 100% a proto ani my nemůžeme stoprocentní klíčivost zaručit.

 2. Semínka konopí jsou legálně k pěstování, pokud obsahují THC do výše 0,3%. Semena rostlin s obsahem nad 0,3 % THC jsou dle platných nařízení EU určeny pouze jako sběratelské předměty.

XVI. Závěrečná ustanovení


1. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto obchodních není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2. Při nákupu zboží označeného ikonou 18 +, musí zákazník prokázat, že je starší 18 let.

3. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 


 V Český Budějovicích dne 5.1. 2023

Google Review Widget