Powered by Smartsupp

Kde lze legálně pěstovat konopí?

Ve velké části světa je pěstování konopí omezeno zákonem. Státy k tomu zavazují mezinárodní úmluvy OSN přijímané od roku 1961. Přesto v posledních letech mnohé země ustupují od exemplárních trestů i represivních zákonů a pomalu stoupá počet lidí, kteří si mohou konopí legálně vypěstovat pro vlastní spotřebu. Podiváme se, jak je to s konopím ve světě i u nás. Uvedené informace platí pro rok 2022. 

USA v čele legalizačního pelotonu

Voliči v americkém Coloradu v roce 2012 svými hlasy rozhodli o legalizaci konopí pro rekreační účely. Včetně regulovaného prodeje, distribuce a pěstování. V následujících devíti letech podobným způsobem změnilo svůj přístup dalších sedmnáct amerických států. Poněkud složité je, že každý ze států má pravidla trochu jiná. Sněmovna reprezentantů dokonce 1.dubna (a nebyl to apríl) schválila návrh zákona o dekriminalizaci „marihuany“ na federální úrovni. V roce 2022 se prý další státy mají přidat ke Spojeným Zeleným Státům.


zdroj: rollingstone.com , mapa aktuální pro rok 2021, (tmavě zelená je schváleno pro rekreační účely,
světle zelená je uživání pouze pro léčebné učely na předpis, oranžové státy zatím nelegalizovaly) 

Situace v Evropě se mění o poznání pomaleji

... než bychom si všichni přáli. Pěstování nebo rekreační užívání jiného, než takzvaného technického konopí je omezováno národními zákony jednotlivých evropských států.

Ve většině evropských zemí je legální pěstování pouze technického konopí pro zemědělské účely nebo lékařského konopí pro oficiální medicínu. 

Legální pěstování technického konopí

Konopí bylo pro lidstvo odjakživa ceněným zdrojem. Kromě léčivých vlastností je tisíce let hojně využíváno například v potravinářství či stavebnictví.

Řada států dovoluje pro tyto účely pěstovat pár desítek konkrétních odrůd, které prokazatelně nemají omamné účinky díky velmi nízkému obsahu psychoaktivního kanabinoidu THC (tetrahydrokanabinol). Toto konopí se běžně nazývá technické. 

Rostliny technického konopí se vzhledem příliš neliší od ostatních odrůd. Jediným, ale ne viditelným rozdílem je velmi nízký obsah THC. Povolené odrůdy technického konopí ho obsahují pouze do 0,2 procenta, což je oproti rekreačním odrůdám mizivé množství.

V některých zemích Evropy byl limit THC pro technické konopí v posledních letech zvýšen na 0,3, v Itálii na 0,6 a ve Švýcarsku na 1 procento. V případě České republiky je možné od ledna 2022 pěstovat legálně rostliny s obsahem THC taktéž do 1 procenta.

V ČR technické konopí pěstuje třeba Konopný táta nebo Svatý Sedláček. Od nich také máme skvělé konopné výrobky

zdroj: Konopný táta

Léčebné konopí s vysokým obsahem THC

Neustále přibývá i států, které v té či oné podobě legalizovaly léčebné konopí. Jedním z těchto států je i Česká republika. Do léčebného konopí spadají odrůdy s vyšším (kolem 8–10 procent) nebo i extrémně vysokým obsahem THC (15 až 20 procent), které do lékáren dodávají státem licencovaní pěstitelé nebo je dováženo ze zahraničí. K používání takového konopí je třeba lékařský předpis. 

Kde si může běžný uživatel vypěstovat konopí s vyšším obsahem THC?

Přístup k „domácímu“ pěstování je v zemích různý. V některých případech může být takový prohřešek potrestán pouze pokutou a jindy může hrozit pěstiteli i dlouholetý pobyt za mřížemi (obrovské rozdíly panují i mezi sousedními státy jako například poměrně liberální Česko a extrémně represivní Slovensko). Navíc rozhodnutí závisí na konkrétním soudci a tresty se od sebe velmi liší i v rámci jednoho státu. 

  • V Belgii, Spojeném Království, či Kypru jsou lidé postihováni podle počtu zadržených rostlin.
  • Jinde jsou tresty vyměřovány podle váhy vypěstované biomasy.
  • Není však výjimkou že i v místech, kde je držení a užívaní pro vlastní potřebu dekriminalizováno, stále platí přísné tresty za pěstování.
    S tím se setkáme v Chorvatsku, Portugalsku nebo Finsku. 

Takové políčko zatím neprojde nikde, leda by to bylo konopí technické.

Nizozemsko – tolerance, ne legalizace konopí

Mnoho lidí si myslí, že v Nizozemsku je konopí plně legální, ale není tomu tak. Spíše než o legalizaci, se jedná o toleranci konopí.

Vlastnictví konopí je zakázané, ale jeho spotřeba je tolerovaná.

V praxi to vypadá tak, že jedinec u sebe teoreticky může mít až 5 gramů konopí, pokud ho má pro nekomerční užití. I tak mu ale konopí můžou úřady zabavit, protože je zakázané. Pokud byste u sebe měli víc než 5 gramů, hrozí vám dokonce trestní stíhání.

Speciální prodejny konopí - coffee shopy - mají povoleno prodávat konopí s vyšším obsahem THC. S tím je ale v rozporu zákaz pěstování konopí s vyšším obsahem THC. Coffee shopy ho můžou legálně prodávat, ale nesmějí ho pěstovat.

V roce 2021 se tak v Nizozemí měl rozjel vládní experiment s názvem „Uzavřený dodavatelský řetězec konopí“. Byly vybráno subjekty, které měly dostat povolení pěstovat konopí a prodávat ho do coffee shopů. Projekt se ale zatím nerozjel, snad se ho v Holandsku dočkají v nejbližších měsících.


jeden z nejstarších coffee shopů The Bulldog, zdroj: www.cnn.com

Španělsko a konopné kluby

Od 1.7. 2015 je ve Španělsku možné pěstovat malé množství rostlin konopí s vyšším obsahem THC. Podmínkou je, že konopí budete pěstovat doma v soukromí a rostliny nebudou vidět z veřejně přístupných míst. Navíc je zakázáno komerční využití rostlin.

Milovníci konopí se ve Španělsku můžou potkávat v konopných klubech. Ty vycházejí z předpokladu, že pokud jedna osoba podle místních zákonů nemůže být stíhána za pěstování jedné rostliny, pak by ani 20 osob nemělo být trestáno za pěstování 20 rostlin. Aktivisté prosazující tento model zakládají spolky, jejichž členové se společně podílejí na výrobě i distribuci konopí.

První kluby zde byly otevřeny v roce 2001 a mezi lety 2007 a 2011 jejich počet dramaticky narůstal. Většina z přinejmenším 500 klubů (každý se stovkami nebo i tisícovkami členů) vznikla na území Katalánska, ale i v dalších regionech.

Vzhledem ke své pololegální povaze čelí španělské konopné kluby neustálému tlaku státních úřadů. „Většina sdružení předpokládá, že bude dříve či později nucena ukončit svou činnost“, řekl nedávno Eric Asensio, mluvčí Federace katalánských konopných sdružení v rozhovoru pro britský deník Guardian.

1 člověk - jedna rostlina, 20 lidí - 20 rostlin. Je to rozdíl?

Malta a Lucembursko jdou příkladem

Co se týká pěstování, sušení a užívání konopí s jakýmkoli obsahem THC pro vlastní spotřebu najdeme na mapě Evropy dvě doslova drobné výjimky. Na Maltě schválili poslanci zákon, který umožňuje občanům pěstovat a přechovávat omezené množství konopí. Podle místní vlády bylo důvodem snižování rizik spojených s černým trhem. Maltským občanům je dovoleno vypěstovat ve své domácnosti až 4 rostliny a mít u sebe na veřejnosti do 7 gramů sušiny.

Druhým příkladem by se mohlo stát již brzy Lucembursko. Pět ministrů lucemburské vlády předneslo svým kolegům v roce 2021 návrh na novou podobu protidrogové politiky. Díky koaliční spolupráci se poslanci domluvili, že předloží ke schválení návrh na legalizaci pěstování až čtyř rostlin na jednu domácnost. Užívání by pak bylo legální pro všechny dospělé občany v místě jejich bydliště. Práce na zákonu však zbrzdila pandemie i obavy o reakce ze strany zahraničních partnerů.

V Německu se brzy prolomí ledy.

Velké změny v přístupu ke konopí a THC v Evropě lze ovšem očekávat, až se pohnou ledy v Německu, kde by podle posledních zpráv mohl vzniknout regulovaný legalizační trh již v roce 2023. Předokládáme, že by se pak další státy přidaly k této vlně, možná i Česká republika.
Držme si palce! 

  

Doporučené produkty16

Google Review Widget